Български English

Чарът на „подвижното седене“

Тазът се е превърнал в ключова част от тялото в еволюцията на човечеството. Всяко негово движение има пряко въздействие върху сложното функциониране на организма ни. Следователно най-важната задача пред едно общество, изпаднало в положение на постоянно седене, е да поддържа неограничена подвижност на таза с възможно най-широк ъгъл при седене.

Затова препоръчваме честата смяна на стойката, когато работим на стандартно или високо бюро, както и помощни средства за седене и стоене в изправено положение. Столът „muvman“ е особено ергодинамично помощно средство за седене/стоене. Освен че спазва основните стандарти за ергономичност, специалната механика на „muvman“ насърчава свободната динамика на таза, както бе подчертано по-горе. Той дава възможност за добре дозирани редуващи се кръгови движения на всички страни в основната ос на движение с добро постъпателно затихване.  





Като последица от широкия ъгъл при седене и следователно от отнемането на напрежението върху вътрешните органи, естествената промяна в стойката, налагана от сетивата на тялото, може да се развива свободно и несъзнателно. Това на свой ред има положително въздействие върху сложната връзка между биологичните ни функции (вестибуларна и кинестетична система, сърдечносъдова система, церебрален метаболизъм, вътрешни органи).
  
(Д-р Дитер Брайтекер, председател на Германската федерална работна група за насърчаване на правилната стойка и движението, Висбаден)